เรสเตอร์
We bring good health, and wellness to your home

เครือ บริษัท เรสเตอร์ กรุ๊ป ประกอบด้วย 8 บริษัท ดังนี้


 1. บริษัท วงษ์ อินเวนชั่น จำกัด Wong Invention Co., Ltd
 2. บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Rester Thailand Co., Ltd
 3. บริษัท ไอมาสสาจ จำกัด iMassage Co., Ltd
 4. บริษัท วงษ์เอเชีย จำกัด Wong Asia Co., Ltd
 5. บริษัท เรสเตอร์ เซอร์วิส จำกัด Rester Service Co., Ltd
 6. บริษัท วงษ์ โลจิสติกส์ จำกัด Wong Logistics Co., Ltd
 7. บริษัท ดำรงค์ เบรน แมแนจเม้นท์ จำกัด Damrong Brain Management Co., Ltd
 8. สำนักพิมพ์เรสเตอร์ บุ๊ค Rester Book

บริษัท วงษ์ อินเวนชั่น จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1999 เพื่อเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เรสเตอร์ (Rester ®)

ด้วยปณิธานของบริษัท ที่ว่า "เรสเตอร์ (Rester®) พร้อมที่จะมุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกคนเป็นคำมั่นสัญญาของเรา " We bring good health, and wellness to your home เราจึงเป็นผู้นำในด้านธุรกิจเพื่อสุขภาพ ที่คำนึงถึงหัวใจสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ให้ความสำคัญในการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าฝึกอบรมพนักงานให้เชี่ยวชาญใส่ใจในบริการหลังการขาย

ในอนาคต ทางบริษัทมีนโยบายที่จะ ขยายตลาดเพื่อสุขภาพโดยนำสินค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพเข้ามา เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับการนวดเฉพาะส่วน เช่น ที่นวดเท้า ที่นวดเฉพาะหลัง อาหารเพื่อสุขภาพ

CONTACT US


บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

999 Gaysorn Plaza, 5th Floor, Ploenchit Rd., Lumpini,
Pathumwan, Bangkok THAILAND 10330

TEL. +66 2255 3000

+66 2252 5888

market@restergroup.com

 • Damrong Brain
 • iMassage
 • Rester Book
 • Rester Service
 • Wong Asia
 • Wong Invention
 • Wong Logistics
 • COPARTNER